Ömer Seyfettin ve Edgar Allan Poe Kısa Öykülerinin Karşılaştırmalı Analizi

Author:

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-20 10:28:36.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 115-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kısa öyküler genellikle tek bir olay örgüsüne sahip, kısa bir sürede okunabilen edebi bir türdür. Günümüzde kısa öyküler diğer edebi türlerin aksine farklı ülkelerde farklı amaçlarla yazılmış ve yaygınlık kazanmıştır. İlkin ABD’de ortaya çıkan ve short story olarak adlandırılan bu tür (Öz, 2008:187) 2. Dünya savaşı sırasında gelişmeye başlamış ve sonrasında birçok ülkede popüler olup bu türde sayısız örnekler verilmiş ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Türk Edebiyatına baktığımızda kısa öykünün ortaya çıktığı dönem ve içeriği açısından incelersek diğer ülkelerin edebiyatlarına göre farklılıklar görülmektedir. Kısa öyküler, Amerika’da on dokuzuncu yüzyıl da popüler olmuşken, Türkiye’de 1980’li ve 90’lı yıllarda yaygınlık gösterdiği görülmektedir (Korkmaz ve Deveci, 2011:11). Çalışmamızın amacı, edebi bir tür olan kısa öykünün iki örneklem üzerinden Türk ve Amerikan Edebiyatlarındaki karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Örneklem olarak Türk Edebiyatının önemli kısa öykü yazarlarından biri olan Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe adlı öyküsü ile Amerikan Edebiyatının önemli kısa öykü temsilcilerinden biri olan Edgar Allan Poe’nun Amontillado Fıçısı adlı öyküsü karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Short stories are a literary genre that usually has a single plot and can be read in a short time. Today's short stories, unlike other literary genres, are written in different ways with different subjects and have become widespread. This genre, which first emerged in the USA and was presented as a short story (Öz, 2008:187), began to develop during World War II and was popular in many countries afterwards, and many examples of this genre were given and it has continued to exist until today. When we look at Turkish Literature, if we examine it in terms of the period in which the short story emerged and its content, we see differences compared to the literature of other countries. While short stories became popular in America in the nineteenth century, it seems that they became widespread in Turkey in the 1980s and 90s (Korkmaz and Deveci, 2011:11). The aim of our study is to make a comparative analysis of the short story, which is a literary genre, in Turkish and American Literature through two samples. As an example, the story titled "Lonely Efe" by Ömer Seyfettin, one of the important short story writers of Turkish Literature, and the story "The Cask of Amontillado" by Edgar Allan Poe, one of the important short story representatives of American Literature, were examined comparatively.

Keywords