Toplumdilbilim ve Bazı Sorunlar

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-12 09:36:23.0
Language : Turkish
Konu : Linguistik
Number of pages: 154-159.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumdilbilim 1960’lı yıllardan bu yana bir bilim dalı olarak kendini göstermeye başlar. 1997'de Dittmar ayrıca dil sistemlerindeki sosyal anlamı vurgular ve toplumdilbilimsel konuları farklılaştırır.  Toplumdilbilim aslında toplumbilim (Alm. Soziologie) ile dilbilim (Alm. Linguistik) sözcüklerinin karmasından oluşan bir kavramdır. Uygulamalı dilbilimin bir dalı olarak da her iki alanın yani toplumbilim ile dilbilimin araştırma konularından yararlanır. Her iki alan da başlangıçta kendi başına oluşan ve günümüze kadar gelişmesini sürdüren bir bilim dalıdır.  Ancak günümüzde genel olarak toplumdilbilim, dilbilimin bir alt disiplini olarak görülür, aslında bunun ne derece doğru bir tespit olduğu tartışılabilir, zira olaya nereden bakıldığına göre değişiklik gösterir. Oysa toplumdilbilim normal olarak ne dilbilimin ne de toplumbilimin alt alanı olmalıdır. İki bilim dalının bir araya gelmesinin nedeni aslına çağın getirdiği zorunlulukların sonucudur. Bilindiği gibi 20. yüzyıl bilim dallarının en önemli özelliği disiplinler arası (Alm. interdisziplinär) olmasıdır. Bu çalışmada toplumdilbiliminin  kısaca gelişme sürecine değinildikten sonra araştırma alanları, araştırma şekli, diğer alanlarla ilişkisi ortaya konarak ortaya çıkan ve dikkat edilmesi gereken kimi sorunlar ortaya konmaktadır. 

Keywords

Abstract

Sociolinguistics began to assert itself as a discipline in the 1960s. In 1997 Dittmar also emphasised the social meaning in language systems and differentiated sociolinguistic topics.  Sociolinguistics is actually a hybrid of sociology (German: Soziologie) and linguistics (German: Linguistik). As a branch of applied linguistics, it utilises the research topics of both fields, namely sociology and linguistics. Both fields were initially formed on their own and have continued to develop until today.  Today, however, sociolinguistics is generally regarded as a sub-discipline of linguistics, although to what extent this is correct is debatable, since it depends on how one looks at it. However, sociolinguistics should normally be neither a sub-discipline of linguistics nor of sociolinguistics. The reason why the two disciplines come together is actually the result of the necessities of the age. As is well known, the most important characteristic of 20th century sciences is their interdisciplinarity. In this study, after briefly describing the development process of sociolinguistics, its research areas, research method, its relationship with other fields are put forward and some problems that arise and need to be considered are put forward.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics