Charles Dickens’in Büyük Umutlar Adlı Romanında Aşk: Metin İncelemesinden Örneklemeler

Author:

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-01 13:13:25.0
Language : Türkçe
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 137-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiliz roman yazarlarından olan Charles Dickens tarafından yazılan “Büyük Umutlar” adlı eser; yazarın başyapıtı olarak kabul edilmektedir. “Pip” adlı karakterin çocukluğunu ve genç yetişkinlik dönemini konu edinen eser; yazarın kendi hayatını yansıtmakla birlikte 19. yüzyılda Britanya’nın sosyal ve politik durumunu yansıtmaktadır. Yazarın bu eserde kullandığı bütün karakterlerin  toplum içerisinde temsil ettiği bir sınıfsal statünün oluşu da bu eserin temsil gücünü arttırmaktadır. Aşk teması ve entrikalar; söz konusu eserin ana konusunu oluşturduğu için bu çalışmada ilgili eserden “Aşk” teması ile alakalı alıntılar üzerinde incelemeler yapılarak Britanya’nın 19. yüzyıldaki toplumsal durumu ile ilgili genel bir analizin yapılması ve bu analizi yaparken ilgili alıntılarda bu çalışmanın amacına ilişkin sembolizasyonların olup olmadığının belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır. Bu inceleme yapılırken konuya ilişkin yazın taraması yapılmak suretiyle daha önce yazılmış makaleler, incelemenin ana kaynağı olan “Büyük Umutlar” kitabı, tezler ve kitaplardan araştırmanın konusu ile alakalı veriler toplanmıştır ve toplanan bu veriler ışığında ilgili dönemin toplumsal özelliklerinin ne şekilde yansıtıldığına ilişkin genel bir inceleme yapılmıştır.    

Keywords

Abstract

Great Expectations; written by Charles Dickens who is the foremost figure in the area of novels, novellas and short stories, experienced the unprecedented popularity throughout his lifetime, and by the 20th century the writer was recognized to be a genius. 19th century English novel owes a lot to the writer’s wonderful personality which has an outstanding influence on the time period he lived and the generations to come as he reflected the codes of morality, family structure, religious and economic life of the Victorian era. He dominated the theme of suffering in his writings as it represented the unfortunate life experiences of himself he went through. The basic features of all the characters he created in his literary works are radical reflections of the time period they represent. The aim of this study is to find out and analyse the excerpts pertaining to the themes of love, intrigues and symbolisations making references to the societal, economical features and moral values that Victorian period owes. In the course of conducting this research, analysing and reviewing of the literature; data from articles, books, dissertations and from the book “Great Expectations” as the main resource, were collected and evaluated. 

Keywords