Yerel Ekoloji Hareketlerinin Video Aktivizm 2.0 Pratikleri: İkizköy Direniyor Youtube Kanalı Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-09 09:29:28.0
Language : Turkish
Konu : Communication
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Video, toplumsal hareketlere sosyal ağlarda aktivizm için çok boyutlu imkanlar sunabilmekte ve iletişim, politika üretme, tartışma, örgütlenme ve eylemlilik süreçlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu makale, Türkiye ekoloji hareketinin güncel ve dinamik bir yerel bileşeni olan Akbelen Direnişi’nin Youtube kullanımını analiz etmektedir. Bu bağlamda, hareketin video platformdaki video aktivizm 2.0 uygulamalarına ve aracılık ettiği örgütsel ve kolektif eylem stratejilerine odaklanılmaktadır. ‘İkizköy Direniyor’ resmi kanalında bulunan videoları analiz etmek için Morales’in (2020) çalışması referans alınarak üç boyutlu nitel (içerik analizi) bir metodoloji geliştirilmiştir: (1) video türü; (2) politik işlev; (3) aktörler. Ana sonuç, videoların temelde propaganda ve bilgilendirme amaçlı kullanılmasıdır. Platform çevrimdışı eylemlerin görsel arşivini ve bir hareket hafızası oluşturmak için bir araç olarak konumlandırılmaktadır. Yanı sıra hareketin video 2.0 pratikleri çevrimdışı ve çevrimiçi arasında bir bağlantı yaratma işlevi de taşımaktadır. Ana aktör konumundaki yerli halk, maden projesi sahibi şirketleri ve onlara yetki alanı açan siyasi iktidar ile kurumlarını karşı karakter olarak konumlandırarak videolar aracılığıyla meydan okumaktadır

Keywords

Abstract

Video can offer social movements multi-dimensional opportunities for activism in social networks and can directly affect the processes of communication, policy making, discussion, organization and action. This article analyzes the YouTube use of Akbelen Resistance, the most current and dynamic local ecology movement in Turkey. In this context, the focus is on the movement's video activism 2.0 practices on the video platform and the organizational and collective action strategies it mediates. To analyze the videos on the official channel 'Ikizköy Resisting', a three-dimensional qualitative (content analysis) methodology was developed, with reference to the work of Morales (2020): (1) video type; (2) political function; (3) actors. The main conclusion is that the videos are used mainly for propaganda and informational purposes. The platform is positioned as a tool for creating a visual archive of offline actions and a movement memory. In addition, the movement's video 2.0 practices also function to create a connection between offline and online. The local people, who are the main actors, challenge the companies that own the mining project and the political power and institutions that grant them authority, through videos, by positioning them as opposing characters

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics