7 Ekim İsrail-Hamas Çatışması: Al Jazeera Ve Cnn Internatıonal Haberlerinin Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Analizi

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-03 10:41:41.0
Language : Turkish
Konu : Journalism
Number of pages: 47-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel gazetecilik anlayışında yeni bir etik model olarak öne çıkan barış gazeteciliği, mevcut habercilik kurallarına müdahale ederek farklı bir gazetecilik perspektifi sunmaktadır. Özellikle savaş ve şiddet içeren çatışmalı durumlarda uygulanması gereken bir gazetecilik pratiği olan barış gazeteciliğinde medya, haberlerini inşa ederken barıştan yana bir tavır sergilemelidir. Bu yeni yaklaşıma göre de gazeteciler, siyasal iktidar ya da egemen sınıfların yanında olmak yerine gerçekliğin ve doğruluğun savunucusu olmalıdırlar. Ayrıca haberlerini oluştururken yaş, cinsiyet, din, dil ve ırk temelli ayrımcılıklar ile hak ihlallerine karşı duyarlılık gösteren gazeteciler; barış, demokrasi ve insan hakları temelinde bir bakış açısı sunmalıdırlar. Bu çalışma da 7 Ekim 2023 tarihli İsrail-Hamas savaşıyla ilgili haber başlıklarını barış gazeteciliği perspektifinden inceleyerek nasıl bir habercilik yapıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak, doğu blokunu temsil etmek üzere Al Jazeera ve batılı küresel medya gruplarını temsil etmek amacıyla da CNN International'ın web siteleri seçilmiştir. Çalışmada İsrail-Hamas çatışması ile ilgili 7 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında CNN International ve Al Jazeera'nin web sitelerinde yer alan haber başlıkları seçilerek, bu başlıklar Jake Lynch ve Annabel McGoldrick tarafından belirlenen barış gazeteciliğinin 17 ilkesi ışığında oluşturulan 5 kategoride içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda her iki haber kaynağının da haber başlıklarında genel olarak barış gazeteciliği ilkeleriyle örtüşmeyen bir yaklaşım sergiledikleri sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Peace journalism, which stands out as a new ethical model in traditional journalism, offers a different journalistic perspective by intervening in existing journalism rules. In peace journalism, which is a journalistic practice that should be applied especially in conflict situations involving war and violence, the media should adopt a peace-oriented attitude when constructing their news. According to this new approach, journalists should be defenders of reality and accuracy instead of supporting the political power or the ruling classes. In addition, journalists who are sensitive to age, gender, religion, language and race-based discrimination and rights violations while creating their news should present a perspective based on peace, democracy and human rights. This study aims to reveal what kind of journalism was done by examining the news headlines about the Israel-Hamas war dated October 7, 2023 from the perspective of peace journalism. As the sample of the study, the websites of Al Jazeera to represent the eastern bloc and CNN International to represent the western global media groups were chosen. Then, news headlines about the Israel-Hamas conflict on the websites of CNN International and Al Jazeera between October 7, 2023 and November 7, 2023 were selected and these headlines were divided into 5 categories created in the light of the 17 principles of peace journalism determined by Jake Lynch and Annabel McGoldrick. was subjected to content analysis. As a result of the study, it was concluded that both news sources exhibited an approach in their news headlines that did not generally coincide with the principles of peace journalism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics