Disney Plus’ın Atatürk Dizisine Uyguladığı Sansürün Türk Medyasına Yansıması: Hürriyet ve Sözcü Örnekleri

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-03 10:43:45.0
Language : Turkish
Konu : Journalism
Number of pages: 32-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sansür kavramı, tüm toplumlarda belirli kısıtlamalar, denetim veya düzenlemelerle ilişkilendirilir. Daha çok politik ve siyasi bir altyapıya sahip olan sansür kavramının yeni türlerinden olan internet sansürü ise dijital ağda üretilen ve dolaşıma giren içeriklerin kimlere nasıl ulaştırılacağının kontrolünü ifade eder. Bu bağlamda dijital platformlarda uygulanan sansürün incelenmesi önem arz eden bir konudur. Bu çalışmanın amacı, dijital platformlardan biri olan Disney Plus’ın “Atatürk” dizine uyguladığı sansürün Türk medyasında nasıl yankı bulduğunu araştırmaktır. Bu amaçla farklı ideolojik yapıda yer aldığı düşünülen Hürriyet ve Sözcü haber sitelerindeki ilgili haberler çalışma konusu olarak seçilmiştir. Haber sitelerinin olaya nasıl yaklaştığı, nasıl bir söylem ürettikleri ve haber dilini nasıl kurdukları Teun Adrian van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda incelenen gazetelerin, Disney Plus’ın kararına tepki verdikleri, bu durumu haberlerinin ana başlıklarında, alt başlıklarında, spotlarında ve metinlerinde işledikleri görülmüştür. 

Keywords

Abstract

The concept of censorship is associated with certain restrictions, controls or regulations throughout society. Internet censorship, which is one of the new types of censorship, which has a more political and political infrastructure, refers to the control of how and to whom the content produced and circulated on the internet will be delivered. In this context, it is important to examine the censorship applied on digital platforms. The aim of this study is to investigate how the censorship of the TV series "Atatürk" by Disney Plus, one of the digital platforms, resonated in the Turkish media. For this purpose, the related news on Hürriyet and Sözcü news websites, which are considered to have different ideological structures, were selected as the subject of the study. How the news websites approached the incident, what kind of discourse they produced and how they constructed the language of news was analyzed with Teun Adrian van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the study, it was observed that the analyzed newspapers reacted to the decision of Disney Plus and covered this situation in the main headlines, sub-headlines, spots and texts of their news articles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics