Yenilikçi Yaklaşım Kapsamında Pazarlama Stratejisine Genel Bakış: Sürdürülübilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-2023 Özel Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 13:34:47.0
Language : English
Konu : Business Administration
Number of pages: 22-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel rekabetteki, müşteri gereksinimlerindeki ve çevresel ve resmi düzenlemelerdeki artışlar, gelecekteki başarı ve ekonomik hayatta kalma için birçok firmanın dramatik değişiklikler gerektirdiğini göstermektedir. Çok çeşitli sektörlerdeki firmalar, sürekli iyileştirme arayışı içinde ana iş süreçlerini yeniden yapılandırmıştır. Pazara Giriş (GTM) stratejisi, genel pazarlama stratejisinin bir bileşenidir ve firmanın pazarlama stratejisini NASIL gerçekleştireceği ile ilgilidir.G2M stratejisinde rekabetçi değer yaratmak amaçlanmaktadır. Pazarlamada yenilikçi bir yaklaşım olarak GTM, müşteriye dokunmanın ve müşteri kazanmanın tüm yollarını içerir. Bu yaklaşımda hedef müşteriler, şirketlerin bu müşterilere sundukları ve müşteri kazanma ve değer yaratma eylem planı belirlenir. GTM stratejisi, pazarlama stratejisini eyleme geçirmeyi seçtiklerinde kendilerine en iyi başarı şansını vermek için yeni bir ürün lansmanında erken planlamanın nasıl yapılacağını gösterir. Çalışma kapsamında,  Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren, bakım-temizlik ürünleri üreten (çok uluslu) uluslararası bir işletmenin satış süreçleri satış kanallarında çeşitli analizler yapılmış olup, Saha Satış Operasyon birimindeki Geleneksel Kanaldaki ölçümleme sorunları incelenmiş ve sorun değerlendirilmiştir, karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında, GTM ve ilgili teorik kavramların yenilikçilik yaklaşımı ile ilişkili sürdürülebilirlik boyutlarına yönelik literatürden bilgiler sunulmuş, sonraki aşamada  uygulama kapsamında seçilen işletmenin, satış ve pazarlama stratejisine yönelik satış kanallarındaki ölçümleme sorunu gidermek amacıyla gelir ve satış yerleri sayısı unsurları göz önünde bulundurularak yeni bir satış kanalı açılmasına yönelik çalışma, değerlendirmeler yapıldı. Bu kanala satış temsilcileri atanması ve bu temsilciler için düzenli olarak eğitim program hazırlanma süreci yapılmaya çalışılmıştır. Satış hedeflerine ulaşma çerçevesinde teşvik amaçlı satış personeline ve müşterilere primlendirme sistemi  oluşturulmaya çalışılmıştır.  Yapılan bu uygulama ve çalışmalarda tahminleme gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır, Kullanılan yöntemler ve sonuçları analiz edilip değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Numerous businesses may need to make significant adjustments in order to succeed in the long run and remain profitable, according to rising global competition, changing client demands, and governmental and environmental laws. Significant business procedures have been reengineered by companies in a variety of sectors in an effort to continuously improve. The go-to-market (GTM) strategy, which is a part of the overall marketing strategy, focuses on how the business would implement its marketing plan. The goal of the GTM approach is to create competitive value. GTM, a cutting-edge marketing strategy, incorporates all methods of interacting with and attracting customers. This strategy identifies target consumers, the products and services that businesses provide to satisfy these customers, and the execution strategy for attracting customers and adding value. When choosing to implement the marketing strategy, the GTM approach shows how to plan early in the new product launching to offer themselves the best opportunity for success. An international (multinational) company operating in the Marmara Region and producing care-cleaning products underwent various analyses in the research's scope of the distribution avenues and sales procedures. Measurement issues in the Conventional Channel in the Field Revenue Process section have been also investigated, and the issue was assessed and comparisons were generated. Information from the literature on the sustainability dimensions of GTM and related theoretical ideas related to the innovative approach were offered throughout the research's purview, and in the following stage, research studies and assessments were conducted to establish a new sales pathway, implementing into account the components of the application and the selected business, in order to avoid the measurement issue regarding the channels of distribution for the sales and marketing strategy. A regular instruction course for these professionals was sought to be created along with the process of assigning sales staff to this avenue. A system of rewards for salespeople and consumers was established in an effort to provide incentives within the context of meeting sales objectives.  In these instances, and research, several techniques, such forecasting, were employed, and the techniques and outcomes were assessed and assessed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics