Ein semiotischer Lesevorschlag für asemisches Schreiben

Author:

Year-Number: 2023-6(1)
Number of pages: 22-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Während der ständige Wandel der Gesellschaften einige Veränderungen in Kunst und Literatur hervorruft, ist die Linguistik natürlich von dieser Situation betroffen. Daher ist selbstverständlich zu erwarten, dass sich die Linguistik diesem Wandel anpasst und angesichts neuer Gattungen und Formen neue Methoden entwickelt. In diesem Zusammenhang ist asemisches Schreiben oder Poesie ein wichtiger Gegenstand der Linguistik. Dass es von Natur aus Interpretationsmöglichkeiten zulässt und für das Konzept der offenen Arbeit geeignet ist, macht das asemische Schreiben semiotisch besonders reizvoll. In dieser Studie wurde nach der Erörterung von Semiotik und asemischem Schreiben versucht, die Beziehung zwischen Semiotik und asemischem Schreiben anhand einiger Beispiele asemischer Poesie aufzuzeigen. 

Keywords

Abstract

Toplumların sürekli olarak değişmesi sanatta ve edebiyatta da birtakım değişikliklerin görülmesini sağlarken bu durumdan dilbilim de doğal olarak etkilenir. Dolayısıyla dilbilimin bu değişime ayak uydurarak yeni tür ve biçimler karşısında yeni metotlar geliştirmesi de pek tabii olarak beklenebilir. Asemik yazı ya da asemik şiir bu bağlamda dilbilim için önemli bir nesne konumunda olarak düşünülebilir. Doğası itibarıyla yorumlama imkânlarını mümkün kılması ve Umberto Eco’nun açık yapıt kavramına uygun olması, asemik yazıyı özellikle göstergebilimsel açıdan cazip kılar. Bu çalışmada göstergebilim ve asemik yazı / asemik şiir ele alındıktan sonra bazı asemik şiir örnekleri üzerinden göstergebilim ve asemik yazı arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışıldı.

Keywords