Aykırı Dilbilim

Author:

Year-Number: 2023-6(1)
Number of pages: 48-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğa karşıtlıklar üzerine kuruludur. Ancak söz konusu karşıtlıklar klasik mantığın anladığı tarz da ikili karşıtlıklar olarak kabul edilirse doğadaki bazı şeyler ıskalanmış olur. Bu karşıtlıkları cinsiyete de yormak mümkündür. Genellikle toplumsal kültürün şekillendirmesiyle ortaya çıkan kadın – erkek ikiliği şeklindeki heteroseksüel skalada keza arada kalan, yani kendini ne kadın ne de erkek kategorisine dâhil etmek istemeyen insanlar da vardır. Hatta bu tür insanlar çoğu zaman bu kimliklerini gizlemek zorunda kalır, gizlemedikleri takdirde dışlanır ya da dışlanmayı göze alarak adeta münzevi hayatı yaşar. Oysa bu cinsiyetler ilgili kişilerin tercihine değil, doğal yapılarına bağlı olabilir. Toplumun sürekliliğini sağlayan din, dil, tarih, hukuk, eğitim, sağlık, politika gibi birçok kurumun kimi zaman tartışılamaz bir değer olarak gördüğü bu “ikillik” (Dualität) son yıllarda “Queer Theory” ve akabinde “Queere Linguistik” çerçevesinde çokça tartışılır olmuştur. Bu çalışmada, konuyla ilgili olan değişik kaynakları dikkate alınarak kavramsal bir tartışma yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Nature is built on opposites. However, if these oppositions are accepted as binary oppositions as understood by classical logic, some things in nature will be missed. It is possible to attribute these contrasts to gender. There are also people who are in between the heterosexual scale of the male-female dichotomy, which is usually formed by the shaping of social culture, that is, there are people who do not want to include themselves in the category of either woman or man. In fact, such people often have to hide their identities. Remains, if they do not hide it, they are ostracized or live an almost ascetic life by risking exclusion.... However, these genders may depend on their natural structures, not the preferences of the people involved.This duality, which many institutions such as religion, language, history, law, education, health, and politics, which provides the continuity of society, sometimes see as an indisputable value, has in recent years "Queer Theory" and subsequently "Queere Linguistics" has been widely discussed in the framework. In this study, a conceptual discussion will be made by taking into account different sources related to the subject.

Keywords