Mezarlık Turizmi Bağlamında Yazar Mezarları: Bir Rota Önerisi

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel ilgi turizminin kapsamına giren edebiyat turizmi on alt türüyle son zamanların Türkiye’de ilgi gören alan ve türlerinden biri olmuştur. Yazar mezarlarının belli bir turistik rota bağlamında ziyaret edilmesi de bu on alt tür kapsamında değerlendirilmektedir. Dünya’da özellikle Avrupa’da Paris’te bulunan Per Lachaise, Hamburg’da bulunan Ohlsdoorf, Londra’da bulunan Highgate mezarlıkları örneğinde olduğu gibi mezarlıklar çok fazla turist çeken cazibe merkezleriyken, Türkiye’de durum tam tersi olup burada turizm eksenli mezar ziyareti alışılmış bir durum değildir. Bundan dolayı bu çalışmada yazar mezarlarını turistik bir destinasyona dönüştürebilmek için İstanbul Aşiyan (Rumelihisarı) Mezarlığı örnekleminde turistik bir yazar mezarları rotası ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonucunda sırasıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Özdemir Asaf, Orhan Veli Kanık, Turgut Uyar, Tezer Özlü, Edip Cansever ve Attilâ İlhan’dan oluşan 8 yazarlı bir rota gerekçeleriyle birlikte önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Literary tourism, which is within the scope of special interest tourism, has become one of the areas and types of interest in Turkey in recent times with its ten sub-types. Visiting the author's tombs in the context of a certain touristic route is also considered within the scope of these ten sub-types. In the world, especially in Europe, while cemeteries such as Per Lachaise in Paris, Ohlsdoorf in Hamburg, and Highgate cemeteries in London are attractions that attract many tourists, in Turkey the situation is the opposite and visiting tombs based on tourism is not customary case. Therefore, in this study, it is aimed to reveal a touristic author tombs route in the sample of İstanbul Aşiyan (Rumelihisarı) Cemetery in order to transform the author's tombs into a touristic destination. As a result of the detailed examination and research, a route with 8 authors consisting Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Özdemir Asaf, Orhan Veli Kanık, Turgut Uyar, Tezer Özlü, Edip Cansever and Attila İlhan has been suggested with the reasons.

Keywords