Biyokaçakçılığın Turizm ile İlişkisi: Turist Görünümlü Biyokaçakçılık!

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 147-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alternatif turizm türlerinden yaban hayatı turizmi, biyoçeşitliliği ve ekosistemi zengin olan bölgelerde yapılan faaliyet ve etkinlikleri kapsamaktadır. Yaban hayatı turizmi, yaban hayatın fotoğraflanması ve doğa yürüyüşü gibi ekosistemin ve biyoçeşitliliğin zengin olduğu bölgelerde varlık göstermektedir. Biyokaçakçılık, yaban hayatına ait canlıların ya da bu canlılara ait uzuv ve parçaların çeşitli amaçlarla yasadışı bir şekilde bulunduğu bölge dışına çıkarılmasıdır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemiyle biyokaçakçılık ve turizm arasındaki ilişki genel bir perspektifle araştırılarak, biyokaçakçılıkta turizmin etkisi ve rolü üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, biyokaçakçılık yapan turistlerin canlı türlerini kaçırmanın yanında bilinçli ya da bilinçsiz olarak nesli tehlike altında olan canlılardan elde edilen ürünleri de satın aldığı anlaşılmıştır. Biyokaçakçılık yapan ve çoğunlukla hava yolu sektörünü kullanan turistlerin meslekleri ve uyrukları çok çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca bazı seyahat acentelerinin biyokaçakçılık faaliyetlerine yardımcı oldukları belirtilmektedir. Biyokaçakçılığa karşı çeşitli ulusal ve uluslararası çabalar olmasına rağmen vakaların artış eğilimindedir. Biyokaçakçılığın ekonomik getirisi yüksek olduğundan para cezaları haricinde ağır yaptırımlar ve cezalar uygulanmalı, ulusal ve uluslararası düzeyde çabalar artırılmalıdır. Turistlere biyokaçakçılık ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı ve turizm paydaşları arasındaki iş birliği ve iletişimin arttırılması gerekmektedir. Biyolojik materyallerin sürdürülebilirliği ile korunmasının, tüm insanlığın ortak görevi olduğu unutulmamalıdır.

Keywords

Abstract

Wildlife tourism, which is one of the alternative tourism types, includes activities and activities in regions with rich biodiversity and ecosystems. Wildlife tourism exists in regions where ecosystems and biodiversity are rich, such as wildlife photography and trekking. Biosmuggling is the illegal removal of wildlife or their limbs and parts from the area where they are found for various purposes. In this study, the relationship between biosmuggling and tourism with a qualitative research method was investigated with a general perspective, and evaluations were made on the effect and role of tourism in biosmuggling. As a result of the research, it was understood that the biosmuggling tourists not only smuggled species, but also consciously or unconsciously bought products obtained from endangered creatures. The occupations and nationalities of tourists who engage in biosmuggling and mostly use the airline industry vary widely. It is also stated that some travel agencies assist in biosmuggling activities. Although there are various national and international efforts against biosmuggling, cases are on the rise. Since the economic return of biosmuggling is high, heavy sanctions and penalties other than fines should be applied, and efforts should be increased at the national and international level. Tourists should be informed about biosmuggling and cooperation and communication between tourism stakeholders should be increased. It should not be forgotten that the sustainability and protection of biological materials is the common duty of all humanity.

Keywords