II. Dünya Savaşı Sonrası Dini Alanın İnşasında Bir Araç Olarak Antikomünizm Propagandasında Sebilürreşad Dergisinin Yeri

Author:

Year-Number: 2023-2023 Özel Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-09 13:59:00.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 103-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni siyasal dengeler diğer pek çok ülke gibi Türkiye’yi de etkilemiş, soğuk savaş stratejisinin temel söylemi olan “komünizmle mücadele”, Türk siyasal hayatının uzun süre parçası olmuştur. Savaşın ardından bir tarafta ABD’nin diğer tarafta Sovyetler Birliği’nin liderliğinde, iki kutuplu dünya düzeni başlamıştır. Türkiye yeni dönemde iktisadi ve siyasi politikalarında köklü değişime gitmiş, tercihini ABD öncülüğündeki batı ittifakından yana yapmıştır. Bu noktadan itibaren içerde ve dışardaki sürdürdüğü politikalarında temel etken savaş sonrası tercihine göre olmuştur. DP’nin iktidara geldiği 1950’den itibaren siyasal hayat başta olmak üzere hayatın bütün alanında, batıdan yana yapılan tercihin etkileri somut biçimde görülmüştür. Bu çalışma esas olarak II. Dünya Savaşı’nın ardından, Türkiye’de politik bir söylem olarak kullanılan “antikomünizm” propagandasının Sebilürreşad dergisinde nasıl ele alındığını, editoryal ve yazarlar düzeyinde nasıl işlendiğine odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

The new political patterns emerged by the end of the Second World War, affected the Republic of Turkiye as well as many other countries and the struggle of communism as the main discourse of cold war strategy which has been a part of Turkish political life for a long time.  The World has divided into two polars led by the USA on the one side and the USSR on the other after the Second World War. Turkey has implemented a radical change in its economic and political policies in the new period and became a part of western alliance led by the USA; and trying to keep its political preference on this side both home and abroad since then. Furthermore, the effects of the preference made in favour of the West in all matters, especially in political life, have been seen concretely since the DP came to power after the 1950s. As a result, this study mainly focuses on how the "anticommunism" propaganda, which was used as a political discourse in Turkey after the Second World War, was taken up in the journal Sebilürreşad, and how it was approached by the editorial and authors level.

Keywords