Siirt’in Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 20-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Siirt ilinin kırsal turizm potansiyelini belirlemek amacıyla, literatür taraması, kırsal turizm kapsamındaki destinasyonların belirlenmesi, bu destinasyonlara ilişkin tanıtım ve diğer faaliyetler ile kişisel mesleki deneyimler dikkate alınarak SWOT matrisi oluşturulmuştur. Güçlü-zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin analizinden elde edilen bulgular öncelikle Siirt’in yatak kapasitenin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Reklam ve tanıtım faaliyetleri açısından gözlenen yetersizlik nedeniyle influencer (internet ünlüsü) ve gerilla pazarlama stratejilerine odaklanılarak profesyonel influencer ve gerilla pazarlama ajansları ile çalışılması önerilmektedir. Ayrıca, aynı pazarlama tekniklerinin yerel halka turizm ve çevre bilinci oluşturulması için eğitici içerikler üretilmesinde de kullanılması önerilmektedir. Öte yandan, farklı destinasyonlara yakın olan Kurtalan Ekspresi ve güzergahını tanıtarak daha fazla ziyaretçi çekmek önemli bir stratejidir. Bu bulgular ve politika önerileri, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmakta ve gelecekteki çalışmalar için teorik ve bilimsel bir temel sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

 

In this study, a SWOT matrix was created by considering the literature review, the destinations within the scope of rural tourism, the promotion and other activities related to these destinations, and personal and professional experiences to determine the rural tourism potential of Siirt province. Findings from the analysis of strengths-weaknesses, opportunities, and threats show that Siirt's total bed amount should be increased first. It is recommended to work with professional influencers (internet celebrities) and guerrilla marketing agencies by focusing on influencers and guerrilla marketing strategies due to the inadequacy of advertising and promotion activities. In addition, it is suggested that the same marketing techniques be used to produce educational content to create tourism and environmental awareness for local people. On the other hand, it is an important strategy to attract more visitors by promoting the Kurtalan Express and its route, which is close to different destinations. These findings and policy recommendations fill a crucial gap in the literature and provide a theoretical and scientific basis for future studies.

Keywords