Kadın Örgütlerinin Erkeklik İnşası: Hopa ve Fındıklı Örneği

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 75-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Hopa ve Fındıklı ilçelerinde bulunan kadın örgütlerine yönelik eleştirel bir analiz sunma savıyla yola çıkmıştır. Çalışmanın temel iddiası, kadın örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve erkeklikten beslenen her türlü hiyerarşiye karşı mücadele ettiği varsayılırken kadınların dayanışma gerektiren yerlerde dayanışamadığı görülmüştür. Araştırmamız bu durumu sorunsallaştırarak Hopa ve Fındıklı ilçelerindeki kadın hareketlerinde kadınların birbirleriyle olan iletişim ve ilişkilerini ortaya koymayı, örgüt içerisindeki dayanışma, yardımlaşma, görev dağılımı gibi işleyişlerin nasıl yürütüldüğünü tespit etmeyi ve varsa yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Araştırma Hopa ve Fındıklı’daki dernek, vakıf, kooperatif, merkez veya grup şeklinde oluşan kadın hareketlerini kapsamaktadır. Araştırmada katılımcı gözlem yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda, Hopa ve Fındıklı kadın hareketlerinin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm önerisi getirebilmek, kadın hareketine katkı sağlamak açısından önem arz etmektedir. Bölgede kadın hareketine üzerine yapılan ilk çalışma olması nedeniyle de literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırma sonucunda iki ilçedeki kadın hareketinin de erkekliği yeniden inşa ettiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to present a critical analysis on women's organizations in Hopa and Fındıklı districts. The main claim of the study is while women's organizations struggle against gender inequality and all kinds of hierarchy which feeds on masculinity, it has been observed that women cannot  cooperate in places requiring solidarity. Our research aims to problematize this situation and reveal the communication and relations of women with each other inthe women's movements in Hopa and Fındıklı districts, determine how the processes such as solidarity, cooperation and task distribution within the organization are carried out, and offer solutions to the problems they experience. The research includes  women's organisations in Hopa and Fındıklı in the form of associations, foundations, cooperatives, networks, centers or groups. In the study, participant observation method was preferred. Being aware of the fact that women can rebuild the male-dominated system as much as men, it was thought that puttingthe relationship of solidarity to the forefront instead of power relations in organization would increase the togetherness of women.. In this context, it is important to reveal the problems experienced by the Hopa and Fındıklı women's movements and offer solutions to these problems in terms of contributing to the women's movement. It is thought that it will contribute to the literature since it is the first study on the women's movement in the region. As a result of the research,it can be said that the women's movement in both districts reconstructed masculinity.

Keywords