Göçmen Karşıtlığının Yükselmesinde İnfodeminin Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 37-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

DSÖ’nün değerlendirmesine göre infodemi, kriz anlarında, insanların kendilerini korumak ve krizin sonuçlarından kaçınmak için ihtiyaç duyduğu bilgiyi aramaya başladığı zamanda, çok fazla bilginin dolaşımda olması ve doğru bilgi arayışının zorlaşması anlamına gelmektedir (World Health Organization & Infodemic Management, 2020). İnfodemi, halkların sağlığını tehlikeye atmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası ekonomileri, siyaseti ve hatta güvenliği de etkilemektedir Bu çalışmada infodeminin yaygınlaştığı dönemlerde yarattığı etkilerin toplumsal ve siyasal boyutu, göçün güvenlikleştirilmesi süreci ile ilişkili olarak tartışılmaktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de yükselen göçmen karşıtlığında, yanlış bilgi dolaşımının, toplumda göç ve göç ile ilgili sorunların güvenlik meselesine dönüştürülmesinde nasıl bir rolü olduğu; Türkiye’de yakın dönemde sığınmacılarla ilgili özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşımda olan ve yanlışlığı kanıtlanan bilgiler üzerinden ele alınmaktadır. Bu kapsamda örnek vaka olarak, doğrulama platformlarından Teyit seçilmiş ve Suriyeliler ile ilgili haber doğrulamaları içerik analiziyle incelenmiştir. Bu araştırma ile Türkiye’de yeni tartışılmaya başlanan infodemi alanında literatüre katkı sunulması hedeflenmektedir. Göç gerçeğinin kabullenilmesi ve göçmenlerin başarılı bir şekilde ev sahibi topluma entegrasyonun gerçekleşebilmesi için göçmenler hakkında olumsuz algı yaratımında etkili olduğu düşünülen infodeminin önlenmesi önemlidir. Bu nedenle infodeminin etki alanını gösteren önemli bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The World Health Organization defines an infodemic as a situation where there is an excess of information circulating and it is difficult to find correct information during a crisis when people are looking for the knowledge, they need to protect themselves and avoid the impacts of the crisis (WHO& Infodemic Management, 2020). The infodemic has an impact on national and international economies, politics, and even security, in addition to endangering public health. In this paper, the social and political aspects of the infodemic's effects throughout time are discussed in relation to the securitization of the migration. The research's focus is on how the spread of false information contributes to the rise in anti-immigrant sentiment in Turkey and the transformation of migration and migration-related issues into security issues in society. In this respect, Teyit, one of the fact-checking platforms that plays an essential role in the struggle against disinformation, was chosen as a case study, and news fact-checks about Syrians were studied using content analysis. The goal of this research is to contribute to the literature in the area of infodemic, which has only recently begun to be discussed in Turkey. In order to accept the reality of migration and ensure that immigrants successfully integrate into the host society, it is crucial to stop the infodemic, which is regarded to be effective at creating a negative perception of immigrants. Therefore, it is critical to display the infodemic's impact.

Keywords