Lise Ders Müfredatında Yer Alan Somut Kültürel Miras Varlıklarının Yeterlilik Analizi

Author:

Year-Number: 2023-S1
Number of pages: 132-146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların tarihte belli amaçlarla bir araya gelmeye başlayıp topluluklar oluşturduğu ilk anlardan itibaren, kendilerine özgü temel yaşam biçimleri ortaya çıkmış ve bunu sonraki nesillere aktarmışlardır. Günümüzdeki genç kuşağın atalarından kalan kültürü benimsemesi, özümsemesi ve koruyabilmesinin temel yolu onu tanımasından geçmektedir. Bu yüzden, binlerce yıllık geçmişi olan kültürümüzün tanıtılması oldukça önemlidir. Bundan dolayı bu çalışmada, lise ders müfredatı ve ders kitapları aracılığıyla somut kültürel miraslara yer verilip verilmediği ‘Doküman Analizi Yöntemi’ kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonunda, kitapların çoğunda yeterince ‘Somut Kültürel Miras’a yer verilmediği belirlenmiştir. Pek çok kitapta ise verilen ‘Somut Kültürel Miras’ların tanıtılmadan görselde ya da cümle içinde sunulduğu görülmüştür. Orta öğretim kurumları amaçları arasında yer alan “ortak bir kültür vermek ve kültürel nitelikleri geliştirmek hedefine” yaklaşmak için daha çok ‘Somut Kültür Mirası’na yer verilmesi gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

From the first moments in history when people began to come together for certain purposes and formed communities, their unique basic ways of life emerged and they passed it on to next generations. The main way for today's young generation to adopt, internalize and protect the culture left over from their ancestors is to recognize it. So, it is quite important to introduce our culture, which has thousands of years of history. In this study, whether tangible cultural heritages are included through the high school curriculum and textbooks has been examined using the 'Document Analysis Method'. At the end of the study, it was determined that most of the books did not include enough ‘Tangible Cultural Heritage’. On the other hand, it was seen that the ‘Tangible Cultural Heritage’ given in many books were presented visually or in sentences without being introduced. It is suggested that more space should be given to ‘Tangible Cultural Heritage’ in order to approach the goal of giving a common culture and developing cultural qualities, which are among the goals of secondary education institutions.

Keywords