EDEBİ ESERLERİN DİL, EDEBİYAT VE TURİZM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ALİ EMİRİ EFENDİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-5(2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-18 22:21:38.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 157-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm ve kültür tarihin her döneminde birbiriyle sıkı bir bağlantı içinde olmuştur. Kültür, turizmin vazgeçilmez bir öğesidir. Kültürün en önemli öğelerinden biri de edebiyattır. Edebiyat her toplumun kültür aynası özelliği ile ön plana çıkmıştır. Edebiyat ve turizmin çıktısı ise Edebiyat Turizmi olarak turizm sektöründe kendine yer bulmuştur. Bu çalışmamızda şairlerin ve yazarların doğup büyüdükleri, hayatlarını sürdürdükleri, eğitim hayatlarını ifa ettikleri, eserlerini yarattıkları mekânlara, yazılarındaki karakterler ile alakalı yerlere ve bu eserlerdeki vakaların meydana geldiği alanlara veya bir başka deyişle bu eserlerin sahiplerinden ötürü popüler hale gelmiş turizm merkezlerine yapılan gezileri içeren edebiyat turizmi kapsamında Ali Emiri’nin hayatını ve eserlerini konu edinmeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Tourism and culture have been in close connection with each other in every period of history. Culture is an indispensable element of tourism. One of the most important elements of culture is literature. Literature has come to the fore with its cultural mirror feature of every society. The output of literature and tourism has found its place in the tourism sector as Literary Tourism. In this study, literary tourism, which includes trips to the places where poets and writers were born, raised, pursued their education, created their works, places related to the characters in their writings, and places where the cases in these works took place, or in other words, to tourism centers that have become popular because of the owners of these works. In this context, we will try to talk about Ali Emiri's life and works.

Keywords