Eğitimde Pedagojik İnovasyon

Author:

Year-Number: 2022-5(2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-30 11:18:15.0
Language : Turkish
Konu : Social Sciences Education
Number of pages: 77-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 21. yüzyıl eğitim ve öğretim anlayışında önemli bir yeri olan pedagojik inovasyon kavramını ve içeriğini açıklamaktır. Günümüzde bilginin hızla yayılması ve değişmesi ile birlikte eğitim paradigmasında da değişimler meydana gelmiş; eğitim ve öğretim kavramlarına yönelik yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek için eğitimde pedagojik inovasyonun uygulanması gerektiği düşüncesi birçok ülkede kabul edilmektedir. Bu bağlamda pedagojik inovasyonun eğitime nasıl bir etkisi olduğunu anlamak son derece önemlidir. İlgili çalışmada öğretmenler, öğrenciler, okul yönetimi ve teknoloji pedagojik inovasyonun bileşenleri olarak ele alınmıştır. Araştırmada, pedagojik inovasyonun; tek başına tüm eğitim sorunlarına çözüm olmasa da 21. Yüzyıl eğitimcileri için farklı bir bakış açısı geliştirmede önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

This research aims to explain the concept and content of pedagogical innovation, which has an important place in 21st-century education and training understanding. Today, with the rapid spread and change of information, changes have occurred in the educational paradigm; new approaches to education and training concepts have emerged. The idea that pedagogical innovation should be applied in education to keep up with the requirements of age is accepted in many countries. In this context, it is extremely important to understand how pedagogical innovation affects education. In the related study, teachers, students, school management, and technology are considered components of pedagogical innovation. In research, pedagogical innovation; Although it is not a solution to all educational problems on its own, has been concluded that it is important in developing a different perspective for 21st-century educators.

Keywords