L’état Actuel du Français Langue Étrangère en Syrie et les Départements de Français : une Étude de Cas-Université d’Alep

Author:

Year-Number: 2022-5(2)
Number of pages: 43-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cette étude se propose principalement de comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants des départements de langue française dans les universités syriennes à la lumière de la crise et du conflit qui existent encore aujourd'hui. Ainsi, à travers une étude de cas de l’Université d’Alep, nous espérons trouver des solutions à ces problèmes en question et donner des suggestions pour que les acteurs du terrain (les enseignants ainsi que les étudiants) s’adaptent aux conditions actuelles de l’éducation et de la situation. L'étude vise par ailleurs à connaître le point de vue des étudiants syriens du département de langue française concernant le processus d'enseignement / apprentissage du français. Enfin, dans le sens où la recherche se veut utile, on essaie d'apporter des pistes de recommandations possibles pour améliorer le niveau d'enseignement /d'apprentissage de la langue française pour les futures générations d'étudiants.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada esas itibariyle, günümüzde bile hala sürmekte olan kriz ve çatışmaların gölgesinde yer alan Suriye’deki devlet üniversitelerinin Fransızca bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için Halep Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü örnek vaka yaklaşımıyla ele alınarak, bir yandan buradaki öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri aranırken diğer yandan öğrencilerin yanı sıra bölümde görev yapan öğretim elamanlarının mevcut ortam ve eğitim şartlarına nasıl uyum sağlayabilecekleri konusunda önerilerde bulunulacaktır. Bu kapsamda aynı zamanda Fransızca bölümlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yabancı dil olarak Fransızca öğretimi/ öğrenme sürecine ilişkin bakış açılarının belirlenmesi de hedeflenmektedir. Son olarak, araştırmanın faydalı olması açısından, sonraki yıllarda bölümde öğrenim görecek öğrenciler için Fransızca düzeylerini iyileştirmeye yönelik birtakım önerilerde bulunmaya çalışılacaktır. 

Keywords