Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Turizm İlişkisi: Sıra Gecesi Düzenleyen İşletmeler Üzerinden Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-5(2)
Number of pages: 84-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Şanlıurfa’daki geleneksel sıra gecesi aktivitelerinin turizmle ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada yarı yapılandırılmış bir soru formu ile görüşme tekniği kullanılmış ve Şanlıurfa’da sıra gecesi düzenleyen 19 işletme üzerinden Mart 2022’de veriler toplanmıştır. Ortaya çıkan bulgular Şanlıurfa’daki sıra gecesinin turizmi doğrudan etkileyen bir turistik çekicilik unsuru olduğu, ziyaretçiler için vazgeçilmez bir aktiviteye dönüştüğü; destinasyon memnuniyeti açısından sıra gecelerinin eğlence ihtiyacını karşılayan aynı zamanda kültürel etkileşime de olanak sağlayan bir miras değeri olduğu görülmüştür. Sıra gecesi geleneği turizm faaliyetlerinin artması ve değişen turistik istekler/ihtiyaçlar neticesinde değişmiş ve sıra gecelerinin eğlence yönü daha önemli hale gelmiştir. Gelenekselden farklı olarak; kadın ve erkeklere bir arada hizmet veren hem alkollü hem de alkolsüz sıra gecesi düzenleyen işletmeler bulunmaktadır. Sıra gecesi talebini büyük oranda seyahat acentelerinin yönlendirdiği, kentteki işletmeler arasında yoğun rekabetin olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

 

The main purpose of this study is to investigate the relationship between traditional sıra nights activities in Şanlıurfa and tourism. In the study, a semi-structured questionnaire and interview technique were used and data were collected in March 2022 from 19 businesses that organized sıra nights in Şanlıurfa. The findings revealed that sıra nights in Şanlıurfa is a tourist attraction that directly affects tourism and has turned into an indispensable activity for visitors; In terms of destination satisfaction, it has been seen that sıra nights are a heritage value that meets the entertainment needs and also allows cultural interaction. The tradition of sıra nights has changed as a result of the increase in tourism activities and changing touristic demands/needs, and the entertainment aspect of sira nights has become more important. Unlike the traditional; There are businesses that organize both alcoholic and non-alcoholic sıra nights that serve men and women together. It has been revealed that the demand for sıra nights is mostly driven by travel agencies and there is intense competition among the businesses in the city.

 

Keywords