TYPE OF PRESENTATION

ORAL PRESENTATION

Sessions for oral presentations will be scheduled in a panel of four or five participants, who will have about 15 minutes for their presentation. Oral presentations are to be made either using your laptop or the PC that will be available in the session room. Please come to the session room 10 minutes before the session starts to upload your presentation to the PC or to set up your laptop connection and, you will be kindly required to accept the indications of the session chairman concerning time limitations. Usually, some time will be allowed at the end of each presentation for 2 or 3 questions.

VIRTUAL PRESENTATION

The CUDES  scientific and organization committee encourages an active and in person participation to the conference. Nevertheless, researchers who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses may participate with a virtual presentation. Those who would like to make their virtual presentations  (video or voice added powerpoint presentation) from their home countries/cities will also be awarded with a certificate and their papers will be considered for publications similar to other participants as if they were present physically. They will receive their Participation of Certificate after CUDES  congress by post.  Following, some information about virtual presentations is clarified:

Following, some information about virtual presentations is clarified:

 1. Acceptance of submission for virtual presentations is based on the same criteria as attending participants.
 2. Authors who would like to make virtual presentations must select and fill the virtual presentation in the Abstract Submission Form and Registration Form.
 3. Virtual presentations will be accompanied by a discounted registration fee (See Registration Fees).
 4. The number of virtual presentations is limited.
 5. Those who would like to make use of the Virtual Presentation facility will be requested to send their virtual materials such as power point presentations or videos to the secretariat by virtualcudes@gmail.com 10 days before of the congress starting.
 6. Each and every virtual presentation will be associated with an electronic forum through which the participants may e-interact with the researchers and authors during the congress. The researchers who receive such feedback, questions, suggestions or opinions will be expected to contribute in a similar way through providing answers to questions and replying to any feedback given by the participants of the congress. Therefore, virtual presentation participants should be available by phone, skype  etc. during the panel hours of which their presentations will take place.

Download SKYPE software from http://www.skype.com  and you can add user on Skype: VIRTUALCUDES. However please do not forget to  send your video prensentation or voice added powerpoint presentation to the congress secretariat at virtualcudes@gmail.com10 days befor the congress starting day.

SUNUM TÜRLERİ

SÖZLÜ SUNUM

Sözlü sunumların  (4-5 sunum) birlikte yer aldığı oturumlarda her bir sunum için 15 dakika zaman verilecektir. Sözlü sunumlarınızı ya kişisel dizüstü bilgisayarınızla ya da oturumların gerçekleşeceği salonlarda yer alacak  dizüstü/PC’ler ile gerçekleştirebilirsiniz.  Lütfen oturumun yapılacağı salona oturum başlamadan 10 dakika önce gelerek sunumunuzu bilgisayara yükleyiniz veya dizüstü bilgisayarınızı sunum için ayarlayınız ve oturum başkanının zaman sınırlaması konusundaki uyarılarını dikkate alınız. Genellikle her oturum sonunda 2 veya 3  soruluk bir soru/cevap kısmı yer alacaktır.

SANAL SUNUM

CUDES  bilim ve düzenleme kurulu, kongreye doğrudan ve aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte kongre, seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynağa ulaşamayan veya çalışma koşulları gereği  kongreye doğrudan katılamayanlara sanal sunum olanağı sağlamaktadır. Sanal sunum yoluyla kongreye katılımın gerçekleşebilmesi için sunumun (video kaydı veya seslendirilmiş powerpoint slaytın) sekreteryaya iletilmesi gerekmektedir. Sanal Sunum katılımcılarının sunumlarını takiben kendilerine yöneltilen sorular var ise eposta ile iletilecektir. Teknik olanaklar uygun olur ise katılımcılar ile aktif iletişim içinde olabilmek için sunumlarının gerçekleşeceği panel saatlerinde online olmaları gerekebilir. Kongreye sanal sunumla katılanlar diğer katılımcılara tanınan yayın olanaklarından yararlanabilecek ve kongreye katılım sertifikaları kayıt esnasında belirttikleri adrese gönderilecektir.  Sanal sunumlara ilişkin aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız:

 1. Sanal sunumlara başvuranların başvuru süreci fiziksel olarak katılımcılar ile aynıdır.
 2. Sanal sunum yapacak olanların özet gönderim ve kayıt formunda gerekli alanları doldurmaları gerekmektedir.
 3. Sanal sunumlar için indirimli kayıt ücreti için ücretler sayfasına bakınız.
 4. Sanal sunum sayısı sınırlıdır.
 5. Sanal sunum tesisinden yararlanmak isteyenler, power point sunumları veya video kayıtları gibi sanal materyallerini kongre başlangıcından 10 gün önce kongreye virtualcudes@gmail.com adresi üzerinden sekreterliğe göndermelidir.
 6. Her sanal sunum, katılımcıların kongrede araştırmacılar ve yazarlar ile e-etkileşim kurabileceği bir elektronik forum ile ilişkilendirilecektir. Bu tür geribildirim, soru, öneri veya görüş alan araştırmacıların, kongrenin katılımcıları tarafından verilen her türlü geribildirime ve sorulara cevap vermek yoluyla benzer şekilde katkıda bulunmaları beklenir. Bu nedenle, sanal sunum katılımcıları, sunumlarının yapılacağı panel saatleri boyunca telefon ve skype vb üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.

Skype programını http://www.skype.com  adresinden indirebilirsiniz. ve VIRTUALCUDES kullanıcısını ekleyebilirsiniz. Ancak  sunum videonuzu veya seslendirilmiş powerpoint sunumunuzu  virtualcudes@gmail.com adresine kongre başlangıcından 10 gün evvel göndermeyi lütfen unutmayınız.