In October 2018, 10 international edited books and a special volume by Turkish Studies is published for CUDES 2018.

Ekim 2018’de 10 adet uluslararası kitap (IJOPEC Yayınevi tarafından) ve bir dergi özel sayı (Turkish Studies Dergisi tarafından) yayınlamıştır.