PUBLICATION

All accepted abstracts and FULL PAPERS (Max.7 PAGES, SUBMITTING NOT OBLIGATORY) will be published as an  e-book (With ISBN and Editor) before the congress in English. The deadline for proceeding book is 23rd of November 2019. Please send to book@currentdeates.org.

Sending full paper is not obligatory. Full papers can be written in Turkish or English.

All full papers after referees process will be published in edited international books by IJOPEC Publication or/and in Turkish Studies Journal / CUDES Journal (cudesjournal.com) till the end of December 2019  according to editor’s decision..

For Turkish Studies Journal:

Turkish Studies Journal / Cudes Journal will publish 40 congress papers in special volume / December 2019 volume for CUDES Congress. You have to select your publication choice in the registration form. Blind referees process will be completed and journals will be published before 31st of December 2020. Please see the web page at www.turkishstudies.net / www.cudesjournal.comfor using the journals writing rules.

For IJOPEC Books:

Full texts in Turkish will be printed in Turkish, and full texts in English will be printed separately in English books. In the areas that are not sufficiently full text will be published as  titled Current Debates in Social Sciences / Current Issues in Social Sciences.

Articles must be written in English or Turkish and proofread before submission. All articles submitted should be in accordance with the main guidelines of IJOPEC Publication.  The authors should follow the submission guidelines of the IJOPEC, which can be found on the IJOPEC’ web pages of CUDES.

The deadline to submit your manuscript for Edited International e-Book is 10th of December 2019.  Not obligatory.

Abstracts should be submitted at http://currentdebates.org/submission-ozet-gonderim/ and manuscripts sent to book@currentdeates.org

YAYIN

Kabul edilen tüm özetler ve TAM METİNLER (EN FAZLA 7 SAYFA, GÖNDERMEK ZORUNLU DEĞİLDİR) kongreden evvel e-kitap olarak (ISBN ve Editörlü) İngilizce yayınlanacaktır.

Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

Tüm bildiriler Turkish Studies Dergisinde / Cudes Journal’da (cudesjournal.com) ve / veya IJOPEC Publication  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına ve hakem süreçlerinin tamamlanmasının takiben göre, kongreden hemen sonra 31 Aralık  2019 tarihine kadar yayınlanacaktır. IJOPEC kitap bölümü ve CUDES Dergi’de yer alacak yayınlar için ek ücret talep edilmemektedir.

Turkish Studies Dergisi (ULAKBIM) ve CUDES Journal (Uluslararası Endesklerde) için:

Turkish Studies Dergisi ve CUDES Journal, CUDES Kongresi’ne sunulan bildirilerden 40 tam metni  CUDES için özel / gelecek sayıda yayınlayacaktır. Kayıt formunuzdaki yayın seçiminizi dikkatli yapınız. Hakem süreçlerinin ve yayın koşullarının (Turkish Studies Dergisi için) yerine getirilmesinden sonra 31 Aralık 2019 tarihine kadar yayınlanacaktır. Lütfen dergi yazım kurallarını kullanmak için http://www.turkishstudies.net / www.cudesjournal.com adresindeki web sayfasına bakınız.

IJOPEC Kitabı için:

Bildiriler Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalı (İngilizce ve/veya Türkçe kitaplar için) ve gönderilmeden önce yazım hataları kontrol edilmelidir. Yazarların CUDES web sitesinde yer alan yazım kurallarına uygun olarak  bölümlerini hazırlaması gerekmektedir.

Türkçe tam metinler Türkçe, İngilizce tam metinler ise İngilizce kitaplarda ayrı veya sayıya/konuya bağlı olarak bir kitapta beraber yayınlanacaktırYeterli tam metin olmayan alanlarda ise Current Debates in Social Sciences / Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar isimleri ile alanlara ayrılmış kitaplar basılacaktır.

Uluslararası Editörlü kitap bölümü için bildirilerin son gönderilme tarihi 10 Aralık 2019’dur. TAM METİN GÖNDERMEK ZORUNLU DEĞİLDİR.

Özetler Kayıt formu ile http://currentdebates.org/submission-ozet-gonderim/ adresinden gönderilmeli ve tam metinler ise book@currentdebates.org adresine iletilmelidir.