ORGANIZERS / DÜZENLEYENLER

HONORARY CHAIRS / ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Çağrı Erhan

(Rector, Altınbaş University, İstanbul, Turkey)

Prof. Dr. Aydın Durmuş

(Rector, Batman University, Batman, Turkey)

Prof. Dr. Vladimir Bumbaširević

(Rector, University of Belgrade, Belgrade, Serbia)

Prof. Dr. Grigorii Vazov

(VUZF University, Sofia, Bulgaria)

CONFERENCE CHAIRS / KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman

(Dean, School of Economics and Administrative and Social Sciences, Altınbaş University, İstanbul, Turkey)

Prof. Dr. Hakan Samur

(Dean, School of Economics and Administrative  Sciences, Batman University, Batman, Turkey)

Prof. Dr. Ljiljana Marković

(Dean, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia)

ORGANIZING COMMITTEE CHAIRS / DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Dr. Abidin Çevik

(Kocaeli University, Kocaeli, Turkey)

Associate Prof. Gülçin Taşkıran

(Altınbaş University, İstanbul, Turkey)

Dr. Hamza Şimşek

(Batman University, Batman, Turkey)

ORGANIZING COMMITTEE / DÜZENLEME KURULU

Akif Bahadır Kaynak
Altınbaş University

Anıl Gacar
Celal Bayar University

Berna Ekal Şimşek
Altınbaş University

Birgül Cambazoğlu
Adnan Menderes University

Burcu Kocarık
Celal Bayar University

Dilan Ulusoy
Akdeniz University

Duygu Ersoy
Altınbaş University

Emrah Doğan
Bitlis Eren University

Ersin Embel
Altınbaş University

Farhang Morady
University of Westminster, UK

Günay Gönüllü
Kocaeli University

H. Gülçin Beken
Gümüşhane University

Halit Sağlam

Marmara University

Hikmet Dersim Yıldız
Marmara University

Hilal Görkem
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Kendal Deniz
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Mehmet Emin Kenanoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Murat Aydın
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Nuran Öze
Near East University

Osman Geyik
Dicle University

Osman Yılmaz
Batman University

Ozan Gönüllü
Kocaeli University

Özgün Biçer
Marmara University

Seda Atasaygın
Alnus Inverstment

Sinan Binay
Marmara University

Tuğçe Sayis
Anadolu University

Vahdet Özkoçak
Hitit University

Zişan Yardım Kılıçkan
Kocaeli University