Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.

Published Books of 9. CUDES May 2019 

CUDES 2019 is organized by Altınbaş University (Turkey), University of Belgrade (Serbia), Batman University (Turkey), VUZF University (Bulgaria) and Near East University (Cyprus) and supported by IJOPEC Publication and University of Westminster (United Kingdom) and will be held on 3-5 December 2019 in İstanbul.

PUBLICATION POSSIBILITIES

All accepted abstracts and FULL PAPERS (Max.7 PAGES, SUBMITTING NOT OBLIGATORY) will be published as an  e-book (With ISBN and Editor) before the congress in English. The deadline for proceeding book is 20th of November 2019. Please send to book@currentdeates.org.

Sending full paper is not obligatory. Full papers can be written in Turkish or English.

All full papers after referees process will be published in edited international books by IJOPEC Publication or/and in Turkish Studies Journal / CUDES Journal (cudesjournal.com) till the end of December 2019  according to editor’s decision..

BEST PAPER AWARD

We invite proposals for oral and virtual paper presentations. Best paper prize will be given to submitted full paper authors (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

VIRTUAL PRESENTATION

CUDES  encourages an active participation in the congress, authors who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

3-5 Aralık 2019 tarihlerinde onuncusu İstanbul’da Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan 10. CUDES 2019 December, Altınbaş Üniversitesi (Türkiye), Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), Batman Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi (Bulgaristan) ve Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilmekte ve IJOPEC Yayınları (UK) ve University of Westminster tarafından desteklenmektedir.

YAYIN OLANAKLARI

Kabul edilen tüm özetler ve TAM METİNLER (en fazla 7 sayfa ve göndermek zorunlu değildir) kongreden evvel e-kitap (ISBN ve Editörlü olarak) İngilizce yayınlanacaktır.

Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

Tüm bildiriler Turkish Studies Dergisi’nde (ULAKBIM tarafından taranmaktadır) / Cudes Journal’da (Uluslararası Diğer Alan endekslerindedir. cudesjournal.com) ve / veya IJOPEC Publication  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre ve hakem süreçlerinin tamamlanmasını takiben, kongreden hemen sonra 31 Aralık  2019 tarihine kadar yayınlanacaktır. Ek ücret talep edilmemektedir. Detaylar için lütfen http://currentdebates.org/publication-possibilities-yayinlar/ sayfasına bakınız.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliğlerden (sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

SANAL SUNUM

CUDES  sözlü sunum ile fiilen katılmayı teşvik etmekte ve desteklemektedir. Ancak seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı ve / veya çalışma koşulları gereği kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  sınırlı sayıda da olsa teşvik etmektedir. Bu çerçevede video/powerpoint kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.