SIKÇA SORULAN SORULAR

1.  Bildiri özetleri yayınlanacak mı?

Kabul edilen tüm bildiri özetleri E-Kitap olarak (İngilizce özetler) IJOPEC Yayınları tarafından ISBN’li ve Editörlü olarak yayınlanacaktır.

2. Tam metinlerde özetler Türkçe mi İngilizce mi olacak?

Türkçe ve İngilizce  bildiriler için  Kesin Kayıt esnasında İngilizce Özet form aracılığıyla iletilmelidir. Aksi durumda Türkçe bildirilerin özet kitabına alınması garanti edilmez.

3. İngilizce özet ve İngilizce tam metin olarak gönderdiğim bildiriyi Türkçe sunabilir miyim?

Sunum dili Kesin Kayıt Formunda belirtilmesi durumunda Türkçe veya İngilizce olabilir. Metnin dili bağlayıcı değildir. Ancak bildirinin (Türkçe sunacaklar için) Türkçe ve İngilizce başlığının da iletilmesi gerekmektedir.

4.  Kongre bildirimin tam metnini e-mail ile gönderebilir miyim?

book@currentdebates.org adresine e-mail ile bildiri tam metin gönderimi yapabilirsiniz.

5. Kongrede sunulan bildiriler için (sanal/sözlü) katılım sertifikası verilecek mi?

Evet. Her bir kayıtlı  bildiri (sanal/sözlü) sunumunu yapan kişi için bir kongre katılım sertifikası verilecektir. Çok yazarlı bildiriler için, talep edilmesi durumunda  katılım sertifikası verilecektir.

6. Kongrede en iyi bildiri ödülü verilecek mi? Sanal sunumlar da bu kapsamda değerlendirilecek mi?

Evet. Sanal veya Sözlü sunum ayrımı yapmaksızın bildiri tam metinleri üzerinden değerlendirmeler yapılacak olup, her bilim alanı için  en iyi ilk 3 bildiri seçilir ve tüm yazarlarına “En İyi Bildiri Sertifikası” verilir. Ödül alan yazarlar, bir sonraki kongreye kabul edilmiş bildirilerini sunmak üzere, ücretsiz kabul edilirler.

7. Kongre sonrası veya öncesi bilim alanı koordinatörlerinin kararına göre yayınlanacak  editörlü uluslararası IJOPEC kitap bölümü Akademik Teşvik ve  Doçentlik Başvurularında  kabul ediliyor mu?

Kongre düzenleyicileri arasında da yer alan IJOPEC yayınları Londra merkezli bir yayınevi olup 2009 yılında kurulmuş, 2010 yılından beri kitaplar basmakta ve saygın üniversitelerin ve British Library kataloğunda yer almaktadır. Ayrıca 53’den fazla kitap yayınlamış ve çok sayıda yazarın eserini basmıştır. Detaylar için www.ijopec.co.uk adresine ve yayın listesine bakabilirsiniz. Oxford ve Cambridge gibi üniversitelerin kütüphanelerinde taranmaktadır.

8. Kongreye katılmak için sunum yapmak zorunda mıyım? Tam metin gönderimi zorunlu mu?

Hayır. Tam metin gönderimi katılımcının isteğine bağlıdır.

9. Kongreye iki bildiri ile katılırsam (çok yazarlı veya tek yazarlı) ödemem gereken ücret nasıl hesaplanır?

Kongreye iki bildiri ile kabul edilen katılımcıların ikinci bildirileri (ilk yazar olmak kaydı ile) %50 indirimlidir. Seçilen katılım şekline göre (Sanal, Çalışmayan Katılım türü hariç)  %50 ek ödeme ile iki sunum yapabilirler.

10. Her bilim alanı için ayrı bir editörlü e-kitap  yayınlanacak  mı?

Tam metin bildiri sayısı 12’yi geçen alanlarda, alan koordinatörlerin birinci editör olduğu kitaplar yayınlanacaktır. Bunun dışında yeterli bildiri gelmeyen alanlar birleştirilerek “Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar “adlı birden fazla ciltten oluşan  seçilmiş alan koordinatörlerinin editörlüğünde IJOPEC tarafından Uluslararası Editörlü Kitaplar yayınlanacaktır.

11. Kongre katılımıyla Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne göre hangi tür puanlardan alınabilir?

İki ayrı puan alınabilir. Kongreden önce yayınlanacak özet bildiri kitabında tüm katılımcıların özetleri yayınlanacağı için Uluslararası Kongre’de Özet Bildiri Yayını ve Tam metin gönderilmesi halinde  de Uluslararası Editörlü Kitapta Kitap Bölümü veya Turkish Studies Dergisinde (ULAKBİM) makale olmak üzere iki ayrı yayın ile puan alınmaktadır.

12 Hangi Akademik Teşvik Esas Alındı?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

13. Uluslararası Yayınevi Tanımı nedir?

Akademik Teşvik Yönetmeliği: Birinci Bölüm-Tanımlar ve Kısaltmalar-Madde 3 / n fıkrası “En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini” tanımlamaktadır. ve IJOPEC Yayınevi bu tanıma uygundur.

14. Uluslararası Yayınevi Koşullarını Ne Sağlıyor, IJOPEC Buna Uygun Mu?

Akademik Teşvik Yönetmeliği:  Madde 3 / n fıkrasını açarsak:

 1. En az beş yıl uluslararası düzeyde faaliyet gösteren:  IJOPEC 2009 yılında Londra’da kurulmuştur. 2009 yılı da dâhil olmak üzere on yıldır yayın hayatındadır.
 2. Yükseköğretim kurumlarınca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan: Kocaeli, London School of Economics, University of London SOAS ve Batman Üniversitesi vb başta olmak üzere birçok üniversitenin kütüphanesi tarandığında IJOPEC yayınlarının kataloglandığı görülebilecektir.
 3. Aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevi IJOPEC tarafından 2018 yılının Ocak ayı itibariyle farklı alanlardaki yazarlar tarafından 52 kitap basılmıştır.

15. IJOPEC Neden Uluslararası Yayınevi?

ISBN Numarasından Sorgulanabilir.

16. ISBN Numarası Nedir?

ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.

17. IJOPEC ISBN Nedir?

ISBN sayısı beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Uluslararası EAN tarafından sağlanan 3 basamaklı bir sayıdır. İkinci bölüm yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü bölüm yayımcıyı, dördüncü bölüm materyale ait sıra numarasını, beşinci bölüm ISBN’in doğruluğunu kontrolünü sağlayan tek haneli bir sayıdır.

IJOPEC Yayını Örnek:978-1-912503-03-2

Multidisciplinary Approaches to Sustainability

(Edited by: Refika Bakoğlu, Sinan Keskin, Müge Leyla Yıldız)

First Edition, December 2017

IJOPEC Publication No: 2017/35

EAN Kodu              : 978

Ülke Kodu              : 1

 ( “0”, kitabın Amerika Birleşik Devletleri’nde,”1″ ise kitabın başka bir İngilizce konuşulan ülkede yayınlandığını gösterir.  İngilizce kitaplar için bu dize genellikle yalnızca bir basamaklı olur, ancak diğer diller için daha uzun olabilir.)

Yayıncı Ön Sayısı  : 912503

( İlk ve ikinci çizgi arasındaki sayı dizisi “yayıncı” tanımlayıcısıdır. Her bir yayıncının, yayınladığı her kitap için ayrı bir ISBN dizesi vardır.)

Yayın Sıra No        : 03

(ISBN numarasındaki ikinci ve üçüncü çizginin arasında başlık tanımlayıcısı bulacaksınız. Belli bir yayıncı tarafından üretilen her kitabın kendi ayırt edici başlık tanımlayıcısı olacaktır.)

Kontrol No            : 2

(Son numara, kontrol numarasıdır. Bir önceki basamakların matematiksel bir hesaplanmasıyla önceden belirlenmelidir. Bu, bir önceki basamakların yanlış okunmadığını doğrulamak için kullanılır)

18. CUDES tarafından her bilim alanına özgü olarak verilecek bir adet En iyi Bildiri Ödülü Akademik Teşvikte geçerli midir?

Akademik Teşvik Yönetmeliği: Madde 3 / g fıkrası

“Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanında uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri”.

 • Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere:
 • IJOPEC kurum dışıdır.
 • Akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak:
 • IJOPEC akademik çalışmaları yayınlamaktadır.
 • Alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından:
 • Bünyesinde kamu ve özel sektör kapsamında öğretim üyeleri bulunmaktadır.
 • Üyeleri arasında araştırmacının alanında uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi:
 • Bünyesinde Ulusal ve Uluslararası düzeyde akademisyenlerin bulunduğu kongreler düzenlemekte ve kongre kapsamında ödüller vermektedir.