SUBMITTING A FULL PAPER (ENGLISH / TÜRKÇE) IS NOT MANDATORY.

TAM METİN GONDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR.

1 September / Eylül  2019 First Call İlk Çağrı
1 October / Ekim 2019 Second Call İkinci Çağrı
15 November / Kasım  2019 Deadline for Submitting Abstract Özet Gönderim Sonu
18 November / Kasım 2019 Deadline for Early Bird Registration Erken Kayıt Sonu
23 November / Kasım 2019 Deadline Normal Registration Normal Kayıt Sonu
23 November / Kasım 2019 Full Paper for Proceeding Book (NOT OBLIGATORY. Max. 7 pages) Kongre Tebliğler Kitabı için Tam Metin Gönderim Sonu (ZORUNLU DEĞİLDİR. En fazla 7 sayfa)
23 November / Kasım 2019 Deadline for Sending Virtual Presentations (Powerpoint) Sanal Sunumların Son Gönderim Tarihi (Seslendirilmiş Powerpoint veya Video)
30 November / Kasım 2019 Final Program Programın İlanı
3-5 December / Aralık 2019 10th. CUDES begins 10. CUDES başlaması
  10 December / Aralık 2019 Full Paper Submission for Turkish Studies Journal / CUDES Journal and IJOPEC Edited International Book Chapter
(NOT OBLIGATORY)
Turkish Studies Dergisi / CUDES Dergisi ve IJOPEC Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderimi
(ZORUNLU DEĞİLDİR)