CALL

CUDES,  International Congress on Current Debates in Social Sciences has started to be organised by University of Westminster (United Kingdom) with the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava  (Czech Republic) in 2010. First International Congress of Current Debates in Social Sciences (CUDES) held in London, United Kingdom as a joint event. After the conference, Globalisation, Religion & Development book is published by IJOPEC Publication. Second CUDES held in Karvina Czech Republic in 2011, third one held in Kocaeli at Kocaeli University, with the theme of Research Methods in Social Sciences as a workshop format. Fourth and fifth CUDES is organised in Kocaeli at Kocaeli University for discussing current debates in social sciences. University of Belgrade (Serbia) joined the congress organisation, in the sixth & seventh congress. 8. CUDES 2018 September is organised by University of Westminster (United Kingdom), Altınbaş University (Turkey), VUZF University (Bulgaria and University of Belgrade (Serbia).

CUDES 2019 is organized by Altınbaş University (Turkey), University of Belgrade (Serbia), Batman University (Turkey), VUZF University (Bulgaria) and Near East University (Cyprus) and supported by IJOPEC Publication and University of Westminster (United Kingdom).

The main aim of the CUDES  International Congress on Current Debates in Social Sciences is to create a platform for social scientist to discuss current debates in social sciences and  to encourage interdisciplinary studies between social scientist. CUDES  mainly focuses on providing alternative debates platform for young researchers.

CUDES is open for all social sciences field in the theme of Current. 10. CUDES 2019 December: International Congress on Current Debates in Social Sciences  will be held in İstanbul at Altınbaş University Zincirlikuyu Campus, (İstanbul / Turkey) on 3-5 December 2019. Detailed information can be found at www.currentdebates.org.

PUBLICATION POSSIBILITIES

All accepted abstracts and FULL PAPERS (Max.7 PAGES, SUBMITTING NOT OBLIGATORY) will be published as an  e-book (With ISBN and Editor) before the congress in English. The deadline for proceeding book is 20th of November 2019. Please send to book@currentdeates.org.

Sending full paper is not obligatory. Full papers can be written in Turkish or English.

All full papers after referees process will be published in edited international books by IJOPEC Publication or/and in Turkish Studies Journal / CUDES Journal (cudesjournal.com) till the end of December 2019  according to editor’s decision..

Submitting a full paper (English or Turkish) is not mandatory.

BEST PAPER AWARD

Best paper award will be given to submitted full papers (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

VIRTUAL PRESENTATION

CUDES  encourage an active participation in the congress, researchers who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

CUDES  is open to all current debates in social sciences topics. Please fill the form and submit 300-350 words abstract at web site till 15th of April, 2019. If you have any submitting problems please contact us by info@currentdebates.org

ÇAĞRI

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi, Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof. Dr. Farhang  Morady tarafından Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ve Opava Silesian Üniversitesi  (Çek Cumhuriyeti) ile işbirliği altında 2010 yılında Londra’da düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap  Küreselleşme, Din ve Kalkınma adıyla yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda  İkinci CUDES  Çek Cumhuriyeti Karvina’da Silesian Üniversitesi’nde, üçüncü CUDES Kocaeli’de Kocaeli Üniversitesi’nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması  olarak düzenlenmiştir. Dördüncü ve beşinci CUDES kongresi Kocaeli’de sosyal bilimlerde güncel tartışmalara odaklanarak gerçekleştirilmiştir. Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) kongrenin düzenleyicileri arasına katılmıştır.  CUDES 2018 Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere), Harran Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi  (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Yakın doğu Üniversitesi (Kıbrıs) ise dokuzuncu kongreye düzenleyici olarak katılmıştır.

3-5 Aralık 2019 tarihlerinde onuncusu İstanbul’da Altınbaş Üniversitesi Zincirlikuyu Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan CUDES 2019 December, Altınbaş Üniversitesi (Türkiye), Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), Batman Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi (Bulgaristan) ve Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilmekte ve IJOPEC Yayınları (UK) ve University of Westminster tarafından desteklenmektedir.

Kabul edilen tüm özetler ve TAM METİNLER (en fazla 7 sayfa ve göndermek zorunlu değildir) kongreden evvel e-kitap (ISBN ve Editörlü olarak) İngilizce yayınlanacaktır.

Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

Tüm bildiriler Turkish Studies (ULAKBIM tarafından taranmaktadır. Derginin yayın koşulları ve hakem süreçlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.) ve CUDES Journal (Uluslararası Diğer Alan endekslerindedir. Hakem süreçleri ve yazım kuralları derginin sayfasında yer almaktadır. www.cudesjournal.com) Dergisinde ve / veya IJOPEC Publication  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre ve hakemlik süreçlerinin tamamlanmasının ardından, kongreden sonra Aralık 2019 sonuna kadar yayınlanacaktır. Detaylar için lütfen http://currentdebates.org/publication-possibilities-yayinlar/ sayfasına bakınız.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliğlerden (Sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

SANAL SUNUM

CUDES  seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği  kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.