SON ÇAĞRI

ICOPEC 2019 Tebliğ Çağrısı

Eğer Globalizm Öldü İse, Yaşasın Ne?

25-28 Haziran 2019, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, İstanbul

www.icopec.org

Organizasyon Komitesi adına sizi 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde “If Globalism is Dead—Long Live What?” ana temasıyla gerçekleştirilecek olan 10. Uluslararası Siyasal İktisat Konferansı’na (ICOPEC 2019) katılmaya davet etmekten mutluluk duyarız. Ana temasının yanı sıra bu konferans siyasal iktisat alanını zenginleştirebilecek ve daha iyi politika analizi ve yapımı için zemin hazırlayabilecek tüm araştırma alanlarına açıktır. Olası konular için bkz: http://www.icopec.org/call-for-papers/

Bu konferans Marmara Üniversitesi, Panteion Üniversitesi, Westminster Üniversitesi, Belgrat Üniversitesi, VUZF Üniversitesi, Ostrava Teknik Üniversitesi, Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Yunan Siyasal İktisat Derneği, Piedmont Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ve IJOPEC Publication işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Konferans dili İngilizce ve Türkçe’dir. Konferans için 16 Mayıs 2019 tarihine kadar 100 ila 150 kelime arasındaki bildiri özlerinin web sayfasına girişinin yapılması gerekmektedir. Her bir bildiri özü en az iki anonim (kör) hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve sunulmaya değer bulunanlar 18 Mayıs 2019 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir. Konferansa sunum için kabul edilen tebliğ özleri ile 10 Haziran 2019 tarihine kadar bilgi@icopec.org  adresine gönderilen 2500-3500 kelime uzunluğundaki tebliğler konferans sponsoru olan IJOPEC Publication tarafından ISBN’li konferans e-kitabı (proceedings) olarak yayınlanacaktır.

Katılımcılar hiçbir ek bedel ödemeden hakemli bir uluslararası derleme kitapta bölüm yayınlama şansına da sahip olacaklardır. IJOPEC Publication, konferansta sunulan ve hakemler tarafından siyasal iktisat alanına katkı sağladığı değerlendirilen 30 kadar sunumu Kasım ya da Aralık 2019’ tarihine kadar e-kitap bölümü olarak yayınlamayı planlamaktadır. IJOPEC Publication, bu kitap bölümleri için İngilizce olma, 4000-6000 kelime aralığı içinde bulunma, sunulan bildiriden en az %70 farklı olma ve hakem sürecini olumlu tamamlama şartlarını aramaktadır.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Siyasal İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Siyaset ve Sosyoloji alanlarında sunulan ve Konferans bilim kurulunca seçilen toplam 3 tam metin tebliğe (Sanal sunumlar dahil) en iyi tebliğ ödülü (En iyi Tebliğ Sertifikası) verilecektir. En iyi bildiri ödülü için son başvuru tarihi 15 Haziran 2019’dur.

SANAL SUNUM

ICOPEC 2019, konferansa aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte koşulları izin vermeyenler, konferansa sanal sunum yoluyla katılabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER

Konferans Tarihleri: 25 – 28 Haziran 2019

Standart Katılım Bedeli için Tebliğ Özü Gönderim Son Tarihi: 10 Mayıs 2019

Standart Kayıt için Tebliğ Kabul Bildirimi Sonu: 16 Mayıs 2019

Standart Kayıt için Son Tarih: 18 Mayıs 2019

 

Geç Kayıt için Son tarih: 5 Haziran 2019

Tam Metin Tebliğ Göndermek için Son Tarih: 10 Haziran 2019