About CUDES

The first International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES) has been organised by Farhang Morady from University of Westminster (United Kingdom) under the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava  (Czech Republic) on 2010, in London. After the conference, the book titled “Globalisation, Religion & Development” was published by the IJOPEC. The second CUDES was held in Karvina Czech Republic in 2011 where as, the third one held in Kocaeli at Kocaeli University, under the theme of Research Methods in Social Sciences as a workshop format. While the fourth and the fifth CUDES  have been  organised at Kocaeli University with the objective of offering new perspectives on current debates in social sciences, the organization has been further enriched with the participation of the University of Belgrade (Serbia) in the sixth and the seventh congresses. The eight CUDES 2018 September has been jointly organised by the University of Westminster (United Kingdom), Altınbaş University (Turkey), VUZF University (Bulgaria), University of Belgrade (Serbia), and in the 9th congress in May 2019 at Nicosia / Lefkoşa, Batman University (Turkey) and Near East University (Turkish Republic of Northern Cyprus) joined the organization. CUDES ‘s aim is not only offering an invaluable platform for social scientists to discuss current debates in social sciences but also to encourage interdisciplinary studies and exchanges between social scientists. The main focus of CUDES includes promoting an alternative platform for young researchers to share and exchange their experiences and results.

CUDES’e Dair

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi’nin ilki Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof. Dr. Farhang  Morady ‘nin  öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ile Opava Silesian Üniversitesi  (Çek Cumhuriyeti)’nin işbirliği çerçevesinde 2010 yılında Londra’da düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap  “Küreselleşme, Din ve Kalkınma” adıyla yayınlanmıştır. İzleyen yıllarda ikinci CUDES Çek Cumhuriyeti Karvina’da Silesian Üniversitesi’nde, üçüncü CUDES ise, Kocaeli Üniversitesi’nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması olarak düzenlenmiştir. Dördüncü ve beşinci CUDES, sosyal bilimlerde güncel tartışmalara yeni boyutlar eklenmesi perspektifiyle Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)’nin altıncı ve yedinci kongrelerin düzenleyicileri arasında yer alması kongrenin uluslararası boyutunu daha da zenginleştirmiştir.  Sekizinci  CUDES 2018 Eylül Kongresi, Altınbaş Üniversitesi (Türkiye), Westminster Üniversitesi (İngiltere), VUZF Üniversitesi  (Bulgaristan), Belgrad Üniversite’lerinin (Sırbistan) ortaklığında, gerçekleştirilirken 9.CUDES 2019 Mayıs’da ise Batman Üniversitesi (Türkiye) ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) organizasyona katılımıyla gerçekleşti. CUDES sosyal bilimcilerin güncel tartışmaları gerçekleştirebilecekleri ve disiplinler arası çalışmaları teşvik edecek alternatif bir platform oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilmektedir. CUDES’in odak noktasını,  özellikle de genç araştırmacıların fikirlerini ve bulgularını paylaşabilecekleri alternatif bir zeminin yaratılması teşkil etmektedir.